Arbeidsområder

• Bistår private og næringsdrivende
• Advokat tilknyttet NAF (Norges Automobil-Forbund)
• Bistand i alle typer straffesaker
• Kjøpsrett - avtalerett
• Erstatningssaker
• Forsikringssaker
• Konkurs og bobehandling 
• Ektepakt og samboeravtaler 
• Skifte ved samlivsbrudd for ektefeller og samboere
• Arv og dødsboskifte
• Fremtidsfullmakt
• Fast eiendoms rettsforhold/avhendingssaker
• Familie- og barnerett
• Barnevern
• Trygderett
• Hjelpeverge 
Bakgrunn
• Juridisk embetseksamen 1989 fra Universitetet i Oslo
• Konsulent ved Statkrafts juridiske avdeling i Oslo 1989 til 1992
• Dommerfullmektig ved Sandefjord sorenskriverembete fra august til desember 1992
• Dommerfullmektig ved Tønsberg byrett fra januar 1993 til august 1994
• Politifullmektig ved Larvik politikammer fra august 1994 til januar 1999
• Egen advokatpraksis i Larvik fra januar 1999